1 november
Rapport från Gammalsvenskby.
Läget är stabilt dåligt. Internet har varit avstängt i några dagar, men fungerar, om än dåligt igen. Det finns dock inte el, vilket gör det mycket svårt att hålla kontinuerli kontakt med omvärlden. Och finns det inte el, finns det inte heller vatten, vilket leder till att livet blir mycket besvärligt.
Vad vi känner till är ockupationsmaktens soldater kvar I byn. De ryska trupper som tidigare lämnade byn har förstört en persikolund vid Dnipro och lämnat kvar drivor med konservburkar och vodkaflaskor.

Ryska armén har börjat vräka civila på andra sidan Dnipro och gör en ny försvarslinje där. De flyttar in i privatbostäder och minerar samt bygger befästningar, bland annat i staden Kakhovka som ligger snett mitt emot byn. Det svenska konsulatet där bombades för två veckor sedan av ukrainska armén, då ryska officerare hade slagit sig ner och upprättat ett försvarshögkvarter där.

—-

Report from Gammalsvenskby.
The situation is stable bad. Internet has been down for a few days, but is working, albeit poorly again. However, there is no electricity, which makes it very difficult to maintain continuous contact with the outside world. And if there is no electricity, there is also no water, which makes life very difficult.
What we know is that the soldiers of the occupying power are still in the village. The Russian troops who previously left the village have destroyed a peach grove by the Dnipro and left drifts of cans and vodka bottles behind.

The Russian army has started to evict civilians on the other side of the Dnipro and is making a new line of defense there. They move into private residences and mine and build fortifications, including in the town of Kakhovka, which lies diagonally opposite the village. The Swedish consulate there was bombed two weeks ago by the Ukrainian army, when Russian officers had settled there.

På väg till betet. Arkivbild. Foto: Sofia Hoas