2 november
Rapport Gammalsvenskby

Läget är fortsatt svårt i byn. Det finns ingen el och därmed inte vatten. De passar på att bunkra upp vatten när elen tillfälligt är tillbaka. Byborna gläds åt att internet finns, så det går att hålla kontakt med nära och kära. De har mat då de lever till stor del på självhushåll med potatis, lök och andra grönsaker. De flesta har höns, ankor eller gäss. De flesta syltar och konserverar sin mat, som är en säkrare metod när elen är osäker.
Ockupationsmaktens soldaterna är kvar i byn. Fler bilar har stulits av byns innevånare. Jaktflygen flyger ofta och lågt över byn. De ukrainska väpnade styrkorna trycker på från norr och väster, så det pågår mycket strider i närområdet.
Vi hoppas på snar befrielse!

Slava Ukraini!

—-

The situation remains difficult in the village. There is no electricity and therefore no water. They take the opportunity to stockpile water when the electricity is temporarily back. The villagers are happy that the internet exists, so it is possible to keep in touch with loved ones. They have food as they live largely on their own with potatoes, onions and other vegetables. Most have chickens, ducks or geese. Most people pickle and preserve their food, which is a safer method when electricity is uncertain.
The occupation forces’ soldiers are still in the village. More cars have been stolen by the residents of the village. The fighter jets fly frequently and low over the village. The Ukrainian armed forces are pushing from the north and west, so there is a lot of fighting in the immediate area.
We hope for a quick release!

Bunkring av vatten.