14 november


Kvällsrapport från Gammalsvenskby
Idag har Kenneth Gregg från hemvärnet och Jonas från Jonas pickuper varit och inne och rekognoscerat i Gammalsvenskby. De är en svensk och en finlandssvensk som engagerat sig frivilligt för att hjälpa till under kriget i Ukraina.

Kenneth ringde efter besöket och hälsade till er alla från byn. Stämningen var ok, byborna var ute på gatorna och sina åkrar. Det sker beskjutningar över byn, från båda sidor. Men inte längre direkt i byn. De bybor som var kvar kände sig trygga och vill inte evakueras. De tog fram en svensk flagga som de gömt undan för ockupationsmakten. De bekräftade att byn beskjutits i helgen och att ett bostadshus träffats av raketer och minst en man hade skadats.
Kenneth och Jonas hade med sig vatten, bröd, mediciner, mat och ett elverk till byborna. De mötte upp våra kontakter på polikliniken, kyrkan och ålderdomshemmet, som ser till att hjälpen kommer rätt.
De har hittat en säker väg ner till byn, så att en lite större hjälpsändning med OperationAid ta sig ner till Gammalsvenskby på ett säkert sätt.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

—-


Evening report from Gammalsvenskby
Today, Kenneth Gregg from the Home Guard and Jonas from Jonas pickups have been in and out and reconnoitering in Gammalsvenskby. They are two Swedes who volunteered to help during the war in Ukraine.
Kenneth called after the visit and greeted you all from the village. The atmosphere was ok, the villagers were out on the streets and in their fields.

There is shelling over the village, from both sides. But no longer directly in the village. The villagers who remained felt safe and did not want to be evacuated. They took out a Swedish flag that they hid away from the occupying power. They confirmed that the village had been shelled this weekend and that a residential building had been hit by rockets and at least one man had been injured.
Kenneth and Jonas brought water, bread, medicines, food and an electricity plant for the villagers. They met our contacts at the outpatient clinic, the church and the old people’s home, who make sure that the help gets to the right place.
They have found a safe way down to the village, so that a slightly larger aid shipment with OperationAid can get down to Gammalsvenskby safely.

Together we are strong!

Ålderdomshemmet september 2022.