Rapport från Gammalsvenskby 4 december

Läget är som tidigare svårt i Gammalsvenskby. Vädret har slagit om till vinter och det är nu minusgrader. Byn är befriad, men ockupanterna sprängde och minerade vägarna när de lämnade. De förstörde också elnätet, så det finns ingen el sedan mitten av oktober. Det är också mycket svårt att hålla kontakt med nära och kära.

Den ryska ockupationsarmén fortsätter att terrorbomba då och då, senast med grad-raketer. Hus har skadats, men vad vi känner till har byborna klarat sig utan skador.

Föreningen arbetar intensivt med nödhjälp till byn. Då byn ligger i frontzonen försvårar det arbetet väsentligt. Vi har nu en bas i den större staden Kryvyj Rih, där hjälpen samordnas av Dmytro Herman. Igår tog sig vår lokala chaufför Viktor ner till byn med den mindre lastbil som vi tillsammans med hjälporgansisationen Blågula bilen körde ner från Sverige i förra veckan. Det var nu möjligt, då vägarna är mindre leriga. Han hade med sig elverk, sjukvårdsutrustning, bygg-plast (för reparation av fönster), verktyg m.m. I byn tog delar av nödhjälpskommittén emot i byn emot hjälpen. På filmen ser ni bland annat Nina Knutas och Valentina Herman.

Förhoppningsvis kan vi imorgon få ner bränsle till kaminer och annan nödvändig hjälp.

Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!Report from Gammalsvenskby 4 December
As before, the situation is difficult in Gammalsvenskby. The weather has turned to winter and it is now below zero. The village is liberated, but the occupiers blew up and mined the roads as they left. They also destroyed the electricity grid, so there is no electricity since mid-October. It is also very difficult to keep in touch with loved ones.


The Russian occupying army continues to terror bomb from time to time, most recently with Grad rockets. Houses have been damaged, but as far as we know, the villagers have escaped unharmed.


The association works intensively with emergency aid to the village. Since the village is in the front zone, that makes the work significantly more difficult. We now have a base in the larger city of Kryvyi Rih, where assistance is coordinated by Dmytro Herman. Yesterday our local driver Viktor made his way down to the village with the smaller truck we drove down from Sweden last week. It was now possible, as the roads are less muddy. He brought electrical equipment, medical equipment, construction plastic (for repairing windows), tools, etc. In the village, parts of the emergency aid committee received the aid. In the film you see Nina Knutas and Valentina Herman, among others.


Hopefully tomorrow we can bring down fuel for stoves and other necessary help.


Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers.
Together we are strong!


Valentina Herman, Andrei Tokar och Nina Knutas är några av de viktiga hjälparbetarna i Gammalsvenskby.
Viktor har tagit sig fram till byn med lastbilen som föreningen tillsammans med Blågula bilen körde ner i förra veckan.