Nödhjälp på väg

Rapport 10 januari
Läget i byn är stabilt dåligt, då terrorbombningarna fortsätter. Igår var det lite lugnare, men idag har de varit värre igen med mycket beskjutning från ryska armén. Minst en person har skadats. Det är ett par grader kallt och blåsigt.

Föreningen jobbar parallellt med flera nödhjälpsändningar. Dels fortsätter vårt team i Kryvyv Rih att leverera träbriketter till byn, men tidvis är det svårt på grund av beskjutningarna. På fredag går det en transport från Gotland & Skåne med pannlampor, batterier, värmeljus, vuxenblöjor och varma kläder, som är bristvaror i Ukraina. TACK för alla bidrag! Det värmer i hjärtat att se allas engagemang. Det är Sven Bjerlestam och Jan Ullberg som kommer att köra två minibussar hela vägen till Gammalsvenskby.
I veckan därpå jobbar vi med en transport tillsammans med Tobbes bud. Och i slutet av januari samarbetar vi kring en transport tillsammans med Direct Ukraine.
Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

Report 10 January
The situation in the village is stable bad, as the shelling of the bombing continue. Yesterday it was a little calmer, but today they have been worse again with a lot of shelling from the Russian army. At least one person has been injured. It is a couple of degrees cold and windy.

The association works in parallel with several emergency aid transports. Our team in Kryvyv Rih continues to deliver wood briquettes to the village, but at times it is difficult because of the shelling. On Friday, there will be a transport from Gotland & Skåne with headlamps, batteries, tealights, adult nappies and warm clothes, which are in short supply in Ukraine.

THANK YOU for all the contributions! It warms the heart to see everyone’s commitment. It is Sven Bjerlestam and Jan Ullberg who will drive two minibuses all the way to Gammalsvenskby.


The following week we work on a transport together with ”Tobbe’s bud”. And at the end of January, we are collaborating on a transport together with ”Direct Ukraine”.
Together we are strong!

Insamlingen på Gotland