Nödhjälp framme! Mer på väg.

Rapport Gammalsvenskby 12 januari


De senaste dagarna har det varit 0-gradigt och klart väder. Läget i Gammalsvenskby är svårt. Vägarna till byn är så dåliga att det bitvis är svårt att överhuvudtaget ta sig fram och bilarna går sönder. Det sker också ständiga terrorbombningar, i förrgår skadades en kvinna i byn av splitter.


Igår havererade den stora lastbilen på sin färd mot byn. Men lyckligtvis kunde den repareras, så det kom fram 20 ton briketter till byborna idag! Nu har alla hushåll i byn fått en första ranson. Vi fortsätter med en andra ranson och håller tummarna för att det är möjligt att fortsätta köra ner med större bilar.


Det är svårt att hitta chaufförer vill eller vågar köra till byn.


Vår lokale chaufför Viktor körde igår ner med sin lätta lastbil med 20 elverk som vi fått av en sponsor, som verkligen behövs i byn. Och idag har butiken fyllts på med matvaror.


Byborna har inte fått pensioner på 10 månader, vilket är ett stort bekymmer. Det beror på att de ligger i frontzonen. Vi jobbar på att försöka lösa det.


Vårt team i byn jobbar med att installera en större vattenpump till centralvattnet och det går framåt. Men det går långsamt på grund av beskjutningen. De behöver ett större elverk för att få det att fungera bra. Att få permanent vatten ett par timmar om dagen skulle underlätta livet väsentligt.


I går lastade vi 2 minibussar och ett släp på Gotland och i Skåne, med pannlampor, batterier, värmeljus till alla hushåll samt powerbanks, byggplast, filtar och varma kläder m.m. De avgår mot Gammalsvenskby imorgon med Jan Ullberg och Sven Bjerlestam som chaufförer.

Tack för alla bidrag som kommer in som gör det möjligt för oss att hjälp!

Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!


The last few days it has been 0 degrees and clear weather. The situation in Gammalsvenskby is difficult. The roads to the village are so bad that it is sometimes difficult to get there at all and the cars break down. There are also constant terrorist bombings, the day before yesterday a woman in the village was injured by shrapnel.

Yesterday, the big truck broke down on its way to the village. But fortunately it could be repaired, so 20 tons of briquettes arrived for the villagers today! Now all households in the village have received a first ration. We continue with a second ration and keep our fingers crossed that it is possible to continue driving down with larger cars.

It is difficult to find drivers willing or daring to drive to the village.

Our local driver Viktor drove down with his light truck yesterday with 20 power plants that we got from a sponsor, which are really needed in the village. And today, the store has been filled with groceries.

The villagers have not received pensions for 10 months, which is a major concern. This is because they are in the front zone. We are working on trying to solve it.

Our team in the village is working on installing a larger water pump for the central water and it is progressing. But it’s slow going because of the shelling. They need a bigger power plant to make it work well. Having permanent water for a couple of hours a day would make life significantly easier.

Yesterday we loaded 2 minibuses and a trailer on Gotland and in Skåne, with headlamps, batteries, tealights for all households as well as power banks, construction plastic, blankets and warm clothes, etc. They depart for Gammalsvenskby tomorrow with Jan Ullberg and Sven Bjerlestam as drivers.

Thanks for all the contributions that come in that make it possible for us to help!

Together we are strong!Valentina Herman och Nina Knutas övervakar dagens last och ser till att alla får.
Vår lokale chaufför Viktor räds inte at köra i svåra förhållanden. Bild från i december.