Terror

2 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är mycket dåligt. Hänsynslösa terrorbombningarna från ryska armén, som finns på andra sidan floden pågår dag och natt. De skjuter på hus, civila bilar och humanitär hjälp. Igår skadades två civila personer i byn. Det finns inga militära mål i byn. Så det är ren terrorbombning av vad Ryssland kallar sitt eget folk, då de anser området vara för evigt annekterat?!
Terrorn sker längs hela frontzonen, längs Dnipros strand.
Det är därför mycket svårt att nå fram med humanitär hjälp i nuläget. Det finns inget el och dåligt internet. Det är för farligt att röra sig i byn. Byborna lyckades igår ordna så att det nu finns vatten säkrat en gång i veckan.
Byborna är oändligt tacksamma för er stöttning och direkta hjälp.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!
—-

March 2
Report from Gammalsvenskby
The situation in the village is very bad. The ruthless terrorist bombings by the Russian army, which is on the other side of the river, is going on day and night. They shoot at houses, civilian cars and humanitarian aid. Yesterday, two civilians were injured in the village. There are no military targets in the village. So it’s pure terror bombing of what Russia calls its own people, as they consider the area to be forever annexed?!
The terror takes place along the entire front zone, along the banks of the Dnipro.
It is therefore very difficult to reach with humanitarian aid at the moment. There is no electricity and poor internet. It is too dangerous to move in the village. The villagers yesterday managed to arrange so that water is now secured once a week.
The villagers are endlessly grateful for your support and direct help.
Together we are strong!