241 års jubileum

1 maj
Rapport från Gammalsvenskby.

Idag är de 241 år sedan Dagösvenskarna grundade Gammalsvenskby, intill Dnipro i södra Ukraina. De blev tvångsförflyttades dit av Rysslands kejsarinna Katarina den Stora. Svesnkbyborna levde där 150 år och behöll sitt svenska språk och traditioner. Efter svåra tider med världskrig, revolution och hungersnöd fick byborna tillstånd att resa hem till Sverige 1929. De flesta av dem stannade i Sverige, men några återvände till byn i Ukraina. De möttes av Stalins terror, Holodomor och andra världskriget. Ukraina blev sjävstädigt 1991 efter en folkomröstning. 2022 anföll Ryssland Ukraina och byn hamnade återigen i krig.

Gammalsvenskby ligger i frontzonen. De senaste dagarna har ryska armén åter börjat terrorbomba byn med artilleri och drönare, efter ett par lugnare dagar.

366 barn har evakuerats i Beryslav det senaste dygnet. Vi hoppas på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ryska armén från andra sidan floden snart, så byborna kan få leva sin liv i fred och frihet.

Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Today is 241 years since the Dagö swedes founded Gammalsvenskby, next to the Dnipro in southern Ukraine. They were forcibly transferred there by Russia’s Empress Catherine the Great. The Swedish villagers lived there for 150 years and kept their Swedish language and traditions. After difficult times with world war, revolution and famine, the villagers were given permission to travel home to Sweden in 1929. Most of them stayed in Sweden, but some returned to the village in Ukraine. They faced Stalin’s terror, the Holodomor and the Second World War. Ukraine became independent in 1991 after a referendum. In 2022, Russia attacked Ukraine and the village was once again at war.

Gammalsvenskby is in the front zone. In recent days, the Russian army has again started terror bombing the village with artillery and drones, after a couple of calmer days.

366 children have been evacuated in Beryslav in the last 24 hours. We hope that Ukraine’s spring offensive will drive the Russian army from the other side of the river soon, so the villagers can live their lives in peace and freedom.

Together we are strong!