Dimma i byn

28 april
Rapport från Gammalsvenskby.
Det har vari en ovanligt kall och blöt vår. Idag är det dimmigt i byn. Det är bra, då det försvårar för ryska armén att flygbomba med drönare eller flyg. Det har varit lite lugnare från tung beskjutning de senaste dagarna. Men de ryska drönarna fortsätter att flyga och bomba civila bilar och människor. Men vid ett par tillfällen har bomberna som tur var inte detonerat.


Våra hjälparbetare Nina och Andrei har kört ut bröd och matpaket till de som är kvar i byn.
Poliklinken skadades i förra veckan och behöver repareras.


Vi ber för fortsatt lugna dagar och väntar och tror på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ryska armén från andra sidan floden, så byborna kan få leva sin liv i fred och frihet.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Vi hinner tyvärr inte tacka er personligen, men vi ser dem och fokuserar på att omsätta dem till nödhjälp.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby.
It has been an unusually cold and wet spring. Today it is foggy in the village. This is good, as it makes it difficult for the Russian army to bombard with drones or airplanes. It has been a bit calmer from heavy shelling in recent days. But the Russian drones continue to fly and bomb civilian cars and people. But on a couple of occasions the bombs have luckily not detonated.
Our aid workers Nina and Andrei have delivered bread and food packages to those who remain in the village.
The health center was damaged last week and needs to be repaired.


We pray for continued calm days and wait and believe that Ukraine’s spring offensive will drive the Russian army from the other side of the river, so the villagers can live their lives in peace and freedom.


Thanks for all the contributions that keep coming in. Unfortunately, we don’t have time to thank you in person, but we see them and focus on turning them into emergency help.


Together we are strong!