Dammen i Nova Kakhovka har kollapsat

Rapport 6 juni Gammalsvenskby

Dammen vid Nova Kakhovka 2,5 mil nedströms från byn har kollapsat. Byborna rapporterar att byn bombats hårt av ryska armén hela natten.

Dammen är svårt skadad. Gammalsvenskby ligger alltså uppströms, läget stabilt och vattennivån sjunker. Men det är otäckt nedströms, där vattnet stiger. Vi ber för de människor som bor där.

Tack för alla bidrag, de gör stor nytta 💙💛

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

—-

Report 6 June Gammalsvenskby
The dam at Nova Kakhovka 2.5 miles downstream from the village has collapsed. The villagers report that the village was heavily bombed by the Russian army all night.
The dam is badly damaged. Gammalsvenskby is thus upstream, the situation is stable and the water level is falling. But it’s nasty downstream, where the water rises. We pray for the people who live there.
Thanks for all the contributions, they are very useful 💙💛
Together we are strong!