Vattnet sjunker i floden Dnipro

Efter att dammen vid Nova Kakhovka 2,5 mil nedströms från byn kollapsat, sjunker nu vattennivån snabbt.
Som vi tidigare har rapporterat har vattennivån i Dnipro varit extremt högt under maj.
Ryska armén har sedan de intog dammen den 24 februari 2022 förstört delar av dammen. De har bland annat tidigare täppt till slussen och förstört vattenkraftverket. Nu har den kollapsat.
Dammen byggdes på 50-talet och jordbruket i Chersons oblast och Krym är beroende av vattnet för att kunna odlas. Det är stor risk at dricksvattnet. Detta kommer att påverka områdets näring för mycket lång tid framöver. Det är en enorm katastrof för såväl människor, miljö och ekonomi.
Gammalsvenskby har ännu vatten. Igår besköts byn hårt av ryska armén igår och ett hus brann.
Vi fortsätter att stötta byborna och kör ner nödhjälp till dem som är kvar.
Tack för alla bidrag, de gör stor nytta 💙💛
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


Slava Ukraini!

Report 7 June
Old Swedish village
After the dam at Nova Kakhovka 2.5 miles downstream from the village collapsed, the water level is now dropping rapidly.
As we have previously reported, the water level in the Dnipro has been extremely high during May.
The Russian army, since they captured the dam on February 24, 2022, has destroyed parts of the dam. They had blocked the lock and destroyed the hydroelectric plant.
The dam was built in the 50s and agriculture in Kherson Oblast and Krym depends on the water to grow. This will affect the area’s nutrition for a very long time to come.
There is also a great risk that the drinking water will disappear. Gammalsvenskby still has water.
The village was heavily shelled by the Russian army yesterday and a house burned.
We continue to support the villagers and deliver emergency aid to those who remain.
Thanks for all the contributions, they are very useful 💙💛
Together we are strong

De två första bilderna är från den 7 juni där vattnet sjunkit. Den sista bilden är från den 20 maj 2023, då vattenståndet var mycket högt.