Ytterligare flygattacker

10 juni rapport från Gammalsvenskby

Tack för alla bidrag, de gör stor nytta 💙💛

Vattnet sjunker i floden Dnipro vid Gammalsvenskby. Hittills omkring 6 meter, sedan Nova Kakhovkadammen sprängdes. Detta är en humanitär, miljö och ekonomisk katastrof som kommer ha konsekvenser för hela området för lång tid framåt.

Ryska armén gjorde ytterligare 3 flygräder med tunga bomber mot byn igår. Inga människor dödades. Det finns inga militära mål eller hot från byn, detta är rena terrorbombningar.

Vi fortsätter att stötta byborna och kör ner nödhjälp till de som är kvar. En transport med mediciner och sjukvårdsutrustning är på väg till Gammalsvenkbys sjukhus i Beryslav. Denna sändning gör vi tillsammans med Direct Ukraine och Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina

Tillsammans är vi starka!

Hjälp oss hjälpa, sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro 187879-2 eller Swish 123 437 6141.

Slava Ukraini!

——-

June 10 report from Gammalsvenskby

Thanks for all the contributions, they are very helpful

The water sinks into the Dnipro River at Gammalsvenskby. So far about 6 meters, since the Nova Kakhovka dam was blown up. This is a humanitarian, environmental and economic disaster that will have consequences for the entire area for a long time to come.

The Russian army made 3 more air raids with heavy bombs against the village yesterday. No people were killed. There are no military targets or threats from the village, these are pure terrorist bombings.

We continue to support the villagers and bring down emergency aid to those who remain. A transport with medicines and healthcare equipment is on its way to Gammalsvenkby Hospital in Beryslav. We are doing this broadcast together with Direct Ukraine and the Fundraising Foundation Sweden-Ukraine

Together we are strong!