Hurra för Valentina Herman!

21 juni
Rapport från Gammalsvenskby
Byborna hälsar och tackar så mycket för hjälpen från Sverige.
Ikväll har det varit tyst i Gammalsvenskby. Men tidigare dagar har det varit mycket otäckt med hård rysk beskjutning från andra sidan flodbädden. Det har varit intensiv eldgivning med artilleri och stridsvagnar mot byn. Flera civila hus är skadade, tack och lov lever alla och mår bra. Men byborna lever under stor stress.
Ryska arméns beskjutning har också skett i kommunstaden Beryslav och Mayak, norr om byn.
Våra hjältar till hjälparbetare har kört vattendunkar, bröd, hygienprodukter, tvål till byn. Det finns mat. De kommer också att köra ner mer byggplast och presenningar för att tillfälligt reparera hus.
Vi gratulerar härliga Valentina Herman, en av våra tappra hjältar, som i dagarna fyllt 60 år! Hurra, hurra, hurra!


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby
The villagers greet and thank you so much for the help from Sweden.
Tonight it has been quiet in Gammalsvenskby. But in previous days it has been very nasty with heavy Russian shelling from the other side of the riverbed. There has been intense fire with artillery and tanks against the village. Several civilian houses are damaged, thankfully everyone is alive and well. But the villagers live under great stress.
Russian army shelling has also taken place in the municipal town of Beryslav and Mayak, north of the village.
Our aid worker heroes have driven water cans, bread, hygiene products, soap to the village. There is food. They will also bring down more construction plastic and tarps to temporarily repair houses.
We congratulate lovely Valentina Herman, one of our brave heroes, who recently turned 60! Hurray hurray Hurray!

Together we are strong!

Nina, Valentina och Leisha. Några av våra hjältar <3