Jod-tabletter delas ut

30 juni
Rapport från Gammalsvenskby
Byn besköts nu i morse, återigen av Ryssland.
Omkring 300 bybor håller ut. Sedan dammen sprängdes har vattennivån i byns brunnar har sjunkit med 5,5meter. De hämtar dricksvatten, konserver, bönor och bröd från kommunstaden Beryslav.

Det delas nu ut jod-tabletter och information i Beryslavs distrikt om hur invånarna skyddar sig, inför en förväntad rysk sprängning av kärnkraftvernet ZNPP, som ligger en bit uppströms från Gammalsvenskby.
Vår hjälpsändning är nu på väg från Sverige till byn med Sven Bjerlestam och Magga Hellman. Två bilar lastade med önskade förnödenheter som reparations- och sjukvårdhjälpmedel. Maggas bil blir också kvar som transportbil i byn.
Idag pratade vår nödhjälpsamordnare Lars Thomsson på manifestationen Ryssland ut ur Ukraina! Manifestation Almedalsveckan 2023! En stark och bra manifestation.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Vi ser till att de kommer hela vägen fram!

June 30th
Report from Gammalsvenskby
The village was now shelled this morning, again by Russia.
Around 300 villagers are holding out. Since the dam was blown up, the water level in the village’s wells has dropped by 5.5 metres. They collect drinking water, canned goods, beans and bread from the municipal town of Beryslav.
Iodine tablets and information are now being distributed in Beryslav’s district about how residents protect themselves, in the face of an expected Russian explosion of the nuclear power plant ZNPP, which is located a little upstream from Gammalsvenskby.
Our aid shipment is now on its way from Sweden to the village with Sven Bjerlestam and Magga Hellman. Two cars loaded with desired supplies such as repair and medical aids. Magga’s car will also remain as a transport vehicle in the village.
Today our emergency aid coordinator Lars Thomsson spoke at the demonstration Russia out of Ukraine! Manifestation Almedal Week 2023! A strong and good manifestation.


Together we are strong!
Slava Ukraini!