Svenskbyns kulturhus förstört i rysk flygbombning

9 oktober

Rapport från Gammalsvenskby

Gammalsvenskbys kulturhus totalförstördes idag i en rysk flygattack, med tunga glidbomber.

Hjälparbetet fortsätter. Vi har nu leverantör 50 av 200 ton värmebriketter till byn.

Föreningen har också i samarbete med Jocce Jensen och Linn Eriksen kört ner en hjälpsändning med varma kläder, filtar till den grannby många av byborna har tagit sin tillflyktsort i. De hade också med dig en hel bil med sjukvårdsutrustning till Beryslavs sjukhus. De fick dock lämna det i byn, i väntan på besked från läkarna om sjukhuset kan fortsätta bedriva verksamhet där efter senaste veckans svåra bombningar.

I helgen besköts även byn Kostyrka med raketer. Där låg Nysvenskby, knappt 2 mil från Gammalsvenskby, utåt stäppen. Den grundades av svenskbyborna på 1920-talet, som en dotterkoloni.

Det är så viktigt att vi fortsätter hjälpa i denna svåra tid. Tack alla för ert stöd som gör det möjligt!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!