Fortsatta bombningar

21 oktober

Rapport från Gammalsvenskby.

Ryska armén har återigen attackerat Gammalsvenskby med tunga glidbomber. Det är stor förödelse där byns center med apotek och butiker har ödelagts. Brandkåren släckte bränder och hade stor hjälp av den brandbil som OperationAid skänkt till byn.

Byborna kämpar på och lappar och lagar de hus som kanske går att rädda. Vi fortsätter köra ner reparationsmaterial och värmebriketter. Fler hjälpinsatser från Sverige är på gång.

Det är så viktigt att vi fortsätter hjälpa i denna svåra tid. Tack alla för ert stöd som gör det möjligt!

Tillsammans är vi starka! 💙💛

Klicka på filmen nedan