Rapport 1 april

Det har varit svårt med kontakt med Gammalsvenskby de senaste dagarna, då internet tidvis legat nere.
I början på veckan var det kraftig beskjutning runt om byn. Men det är nu efter omständigheterna
relativt lugnt, ännu inga ryska soldater eller plundringar i byn.

Deras kommunchef/borgmästare i kommunstaden Beryslav, Olexander är ännu fängslad och
ryska armén gjorde igår husrannsakningar där.

Byn är isolerad och får fortfarande inte några leveranser av mat, hygienprodukter eller mediciner.
Men det finns el, vatten och värme. Brödbilen från Beryslav kommer ibland.
Byn fick lite matvaror till byn igår och kunde dela ut salt och solrosolja. Kontanterna i byn är slut.

Det är nu lite mildare väder. Byborna sätter potatis, men då det är ont om diesel sätter många för hand.

En familj från byn lyckades ta sig ut i förra vecka och är nu i säkerhet på Gotland.

Föreningen Svenskbyborna har ett samarbete med familjeläkarna, Röda korset och privatpersoner för att försöka hjälpa.

Byborna är tacksamma för stödet från Sverige.

Ett citat från Nina Knutas son bor i byn

”Det är tyst här idag, man kan höra lite skott på avstånd. Det var en hemsk dag och natt igår.
De sköt från fyra håll. Klockan 16.30 avlossades kraftiga skott över Nova Kakhovka och
på natten brann något där. Idag klockan fem på morgonen gick jag ut och hörde en näktergals sång.
Vad glad jag var. Tystnad och sång.”


Thank you for the contributions that come in, they mean a lot to our our humanitarian work.

It has been difficult to contact Gammalsvenskby in recent days, as the internet has occasionally been down. At the beginning of the week, there was heavy shelling around the village. But it is now relatively calm under the circumstances, no Russian soldiers or looting in the village yet.

The Beryslav mayor of the municipal town of Beryslav, Olexander, is still imprisoned and the Russian army conducted house searches there yesterday.

The village is isolated and still does not receive any supplies of food, hygiene products or medicines. But there is electricity, water and heat. The bread truck from Beryslav comes sometimes. The village got some groceries to the village yesterday and was able to hand out salt and sunflower oil. The cash in the village is finished

.

It is now a little milder weather. The villagers put potatoes, but when there is a shortage of diesel, many people put by hand.

A family from the village managed to get out last week and are now safe on Gotland.

The Svenskbyborna association has a collaboration with the family doctors, the Red Cross and private individuals to try to help.

The villagers are grateful for the support from Sweden.

A quote from the village

”It’s quiet here today, you can hear some shots in the distance. It was a horrible day and night yesterday. They fired from four directions. At 4.30 pm, powerful shelling in Nova Kakhovka and at night something burned there. Today at five in the morning I went out and heard a nightingale’s song. How happy I was. Silence and song. ”

Lite o stor, redo att hämta pansarfordon. Eller sätta potatis.
Nibigatne, med svenska kyrkan nere till vänster.