Det är svårt att hålla kontakt med Gammalsvenskby, internet fungerar nästan inte alls och telefonnätet mycket dåligt. Men vi har lyckats få lite rapporter direkt från byn.

Läget är lugnare. Men ryska armén har varit där idag igen. De har går in och vandaliserar i tomma hus samt förhör människor. De varnar också för att de kommer att minera stranden vid Dnjepr.

Ingen vet något mer om byäldsten Mykola Kurivchak som bortfördes av ryska armén i lördags. Svenska utrikesministern Ann Linde fördömde igår tillfångatagandet och krävde att Ryssland ska respektera internationell lag.

Vi har också fått bekräftat att en annan byäldste Ihor Protokovylo i Kahovka, på andra sidan floden samt en rektor blivit bortförda i den gångna helgen.

En konvoj med civila flyktingar har idag kunnat lämna det ryskockuperade området, för att komma i säkerhet.

Allt vi skriver på denna sida är bekräftat och går bra att sprida. Det är viktigt att vi sprider korrekt information och att världen vet vad som händer i byn.

Under en ceremoni mottog igår föreningen Svenskbyborna en gåva på 25 000 SEK från pressföreningen ”Gotlänningen Tryckeri AB” för rapporterna från Gammalsvenskby som är viktiga för både byn och omvärlden. Pengarna kommer att gå till demokratiarbete i byn.

–4 May

It is difficult to keep in touch with Gammalsvenskby, the internet is most of the time down and the telephone network is very bad. But we have managed to get some reports directly from the village.

The situation is calmer. But the Russian army has been there again today. They have been going in and vandalizing empty houses as well as interrogating people. They also warn that they will mine the beach at the Dnieper.

No one knows anything more about the village elder Mykola Kurivchak who was abducted by the Russian army last Saturday. Swedish Foreign Minister Ann Linde yesterday condemned the capture and demanded that Russia respect international law.

We have also received confirmation that another village elder Ihor Protokovylo in Kahovka, on the other side of the river, and a principal have been abducted this past weekend.

A convoy of civilian refugees has today been able to leave the Russian-occupied area, to get to safety.

Everything we write on this page is confirmed and can be spread well. It is important that we spread correct information and that the world knows what is happening in the village.

During a ceremony yesterday, the association Svenskbyborna received a gift of 25,000 SEK from the media association ”Gotlänningen Tryckeri AB” for the reports from Gammalsvenskby which are important for both the village and the outside world. The money will go to democracy work in the village.

Valborgsmässotal i Gammalsvenskby om vänskapen mellan byn och Gotland.
Den turkiska befästning vid Dnjepr. foto: Sofia Hoas