Det har idag varit mycket blåsigt i Gammalsvenskby. Internet fungerar igen. Byäldsten Mykola Kurivchak är ännu borta, bortförd av ockupanterna i lördags.

Glädjande nog har några kvinnor och barn har lyckats ta sig ut ur byn, ibland efter flera dagars försök. Det har varit mycket farligt och svårt.

Några stannar hos släkt och vänner i västra eller norra Ukraina. En familj har idag tagit sig till Polen, för vidare färd till Gotland.

Ryska armén var nere i byn i onsdags med pansarfordon och har troligen minerat stranden vid Dnjepr. De har förbjudit byborna att gå till stranden. De stal telefoner och bärbara datorer i privata hem.

Några tappra bybor har stannat kvar för att hjälpa de gamla som inte kan lämna men också för att de älskar sin by. Det är psykiskt påfrestande och många är trötta.

Det finns lite att köpa i affären, men medicinerna börjar återigen att ta slut.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41

—-

Today it has been very windy in Gammalsvenskby. The internet is working again. Village elder Mykola Kurivchak is still gone, abducted by the occupiers last Saturday.

Happily, some women and children have managed to get out of the village, sometimes after several days of trying. It has been very dangerous and difficult.

Some stay with relatives and friends in western or northern Ukraine. A family has today gone to Poland, for further travel to Gotland.

The Russian army was down in the village on Wednesday with armored vehicles and has probably mined the beach at the Dnieper. They have forbidden the villagers to go to the beach. They stole phones and laptops in private homes.

Some brave villagers have stayed behind to help the old people who can not leave but also because they love their village. It is mentally stressful and many are tired.

There is little to buy in the store, but the medicines are starting to run out again.

Gravgårdsvarde

Nibigatne med utsikt över Dnjepr