Tack för alla gåvor och insatser som görs för att hjälpa Gammalsvenskby. Det är fantastiskt att känna kraften i vilja att hjälpa. Tillsammans är vi starka!

Läget i Gammalsvenskby är lite lugnare igen. Det är varmt i luften och potatisen ha redan börjat växa. Det finns el, vatten och mat. Internet svajar, så tidvis är det svårt att hålla kontakt. Medicinerna börjar tryta på polikliniken.
Byäldsten Mykola Kurivchak är ännu bortförd av ryska armén och ingen vet var han befinner sig. Tankarna går till hans familj och vi hoppas att han släpps snart.

Den tidigare tillfångatagne Oleksander, f.d. kommunchef i Beryslav, är tillbaka och arbetar med administration. Han är oskadd fysiskt. De jobbar på, så att befolkningen i Beryslavs region, där Gammalsvenskby ingår ska få el, vatten, pensioner och andra nödvändiga kommunala funktioner.

En svenskbyfamilj med kvinnor och barn har lyckats ta sig ur byn sista veckan och är nu på Gotland.

En hjälpsändning med nödvändiga mediciner och hygienprodukter till är på väg till byn. Vi har byggt upp ett starkt och pålitligt nätverk med hjälporganisationer, privata organisatörer, hjälparbetare och chaufförer både i Sverige, Polen och Ukraina.

Tack alla!

Vill du bli hjälpa till med Föreningen Svenskbybornas humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

——————————–

Thank you for all the gifts and efforts that are made to help Gammalsvenskby. It’s amazing to feel the power of wanting to help. Together we are strong!

The situation in Gammalsvenskby is a little calmer again. The weather is warm and the potatoes have already started to grow. There is electricity, water and food. The Internet is swaying, so at times it is difficult to keep in touch. The are soon out of medicines at the care center.

Village elder Mykola Kurivchak has yet to be abducted by the Russian army and no one knows where he is. The thoughts go to his family and we hope he is released soon.

The previously captured Oleksander, former Mayor of Beryslav, is back and working with administration. He is physically unharmed. They are working on, so that the population in Beryslav’s region, where Gammalsvenskby is included, will receive electricity, water, pensions and other necessary municipal functions.

A Swedish village family with women and children has managed to get out of the village last week and is now on Gotland.

An aid shipment with necessary medicines and hygiene products is on its way. We have built up a strong and reliable network with aid organizations, private organizers, aid workers and drivers in Sweden, Poland and Ukraine.

Thank you all!

Den svesnka kyrkan är samekumeniskmed den Ukrainsk-ortodoxa kyrkaan, som återuppbyggdes 1991.