Byborna hälsar ifrån ett högsommarvarmt Gammalsvenskby. De senaste dagarna har det skett hårda strider med kraftig beskjutning, men idag är det lite lugnare. Det har inte varit någon plundringav ryska soldater i byn den senaste veckan. Det finns el och internet, men matvarorna i butiken är nu mycket dyra och pensioner har inte betalts ut den senaste veckan. En vattenpump har brunnit ner så delar av byn har inte haft vatten på fyra dygn, vilket ställer till problem. Byäldsten Mykola är ännu bortförd av ryska armén och ingen känner till var han befinner sig.

Tack för alla generösa bidrag som fortsätter att komma in. Många bäckar små och en del större blir till en hel Dnjepr (floden som flyter fram intill byn.) Det är underbart att känna kraften i att så många vill hjälpa och det möjliggör för föreningen att konkret kunna genomföra såväl humanitära, som logistiska och medicinska insatser som krävs när kriget rasar i Ukraina. Vi samarbetar nära med byns kommunkontor, poliklinik, ålderdomshem, skola och kyrkan i Gammalsvenskby. Vi har idag gett klartecken för att hjälpa till ekonomiskt för att reparera pumpstationen i Muhlhausendorf som förser delar av byn med vatten.

Föreningen Svenskbyborna har en hjälpsändning med nödvändig medicin och andra förnödenheter på väg som Tanya Kravetz, från Gammalsvenskby organiserat tillsammans med föreningen.

——

The villagers send greetings from a high summer hot Gammalsvenskby. In recent days, there have been heavy fighting with heavy shelling, but today it is a little calmer. There have been no looting of Russian soldiers in the village in the past week. There is electricity and internet, but the groceries in the store are now very expensive and pensions have not been paid out in the last week. A water pump has burned down so parts of the village have not had water for four days, which poses problems. Village elder Mykola has yet to be abducted by the Russian army and no one knows where he is.

Thank you for all the generous contributions that continue to come in. Many small streams and some larger ones become a whole Dnieper (the river that flows next to the village.) It is wonderful to feel the power of so many wanting to help and it enables the association to concretely carry out humanitarian, as well as logistical and medical efforts required when the war rages in Ukraine. We work closely with the village’s municipal office, outpatient clinic, retirement home, school and church in Gammalsvenskby. Today we have given the go-ahead to help financially to repair the pumping station in Muhlhausendorf that supplies parts of the village with water.

The association Svenskbyborna has a relief shipment with necessary medicine and other necessities on the way that Tanya Kravetz, from Gammalsvenskby organized together with the association.

Tyska kyrkan 220513
Ålderdomshemmet
Kommunhuset 220513
Svenskbymuseet 220513