5 oktober
Rapport från Gammalsvenskby.


Natten har varit orolig. Det hördes mycket automateld och det var många explosioner nära. Ryska armén är kvar i byn.
Byn hade el i två timmar, men är nu utan el igen. Det innebär också då att det inte finns vatten.

I morse var det marknad i centrum av byn. Flera av byborna var där. De hälsar till er alla som hjälper dem med ekonomiskt stöd, så att de kan klara vardagen.
Enligt rapporter rör sig den ukrainska armén allt närmare byn och fronten är nu vid Mylove vid Dnjepr, c:a 25 km norr om byn.

Report from Gammalsvenskby.
The night has been restless. There was a lot of automatic fire and there were many explosions nearby. The Russian army remains in the village.
The village had electricity for two hours, but is now without electricity again. This also means that there is no water.

This morning there was a market in the center of the village. Several of the villagers were there. They salute all of you who help them with financial support, so that they can cope with everyday life.
According to reports, the Ukrainian army is moving ever closer to the village and the front is now at Mylove on the Dnieper, about 25 km north of the village.