Rapport från Gammalsvenskby 25 oktober
Läget är oförändrat i byn. Den ryska ockupationsmakten är kvar i byn med sina soldater. Det är mycket och hård beskjutning runt omkring. Tre ryska helikoptrar har skjutits ner i Berislavs distrikt de senaste dagarna.


Byborna har varit utan el och vatten i en vecka, vilket gör livet mycket besvärligt. De är mycket svårt att hålla kontakt medomvärlden, då det ryska internetet fungerar uselt.


Enligt den ukrainska generalstabens rapport idag uppför ryska ockupationsstyrkorna en ny försvarslinje på andra sidan floden Dnipro.
De minerar också stranden där. Detta bör innebära att de gett upp tanken på att spränga dammen vid Nova Kakhovka.

Plundringen av staden Cherson har ökat. Vi får rapporter om att de tömmer sjukhusen på sjukvårdsutrustning och museerna på föremål.
Det positiva både med försvarslinjerna och plundringen är att det indikerar att ockupanterna har för avsikt att lämna området.

Vi ber för en snar befrielse, Slava Ukraini!

—–

Report from Gammalsvenskby October 25
The situation is unchanged in the village. The Russian occupation force remains in the village with its soldiers. There is a lot of heavy shelling all around.
The villagers have been without electricity and water for a week, making life very difficult.
According to the report of the Ukrainian General Staff, Russian occupation forces are erecting a new defensive line on the other side of the Dnipro River. They also mine the beach there. This should mean that they have given up on the idea of blowing up the dam at Nova Kakhovka.

The looting of the city of Kherson has increased. We are getting reports that they are emptying the hospitals of medical equipment and the museums of objects. The positive thing about both the defense lines and the looting is that it indicates that the occupiers intend to leave the area.

Krysantemum i Gammalsvenskby.