26 oktober rapport

Byborna har fått tillbaka strömmen. Den är visserligen instabil och kommer och går, men det innebär att byborna nu kan bunkra upp med vatten igen. Internet fungerar lite bättre. Ockupationsmakten har dock minerat en telemast.

Det regnar och stämningen är spänd. Det är hård beskjutning och explosioner runt byn, bland annat i närmaste staden Berislav. Många ryska soldater är kvar byn. De uppmanar innevånarna att lämna sin by och åka över till andra sidan floden. Men byborna har inga planer på det.


Våra hjälparbetare har bett om att få köpa in mer medicin till behövande, så fort de har möjlighet. Och det är möjligt tack vare era bidrag!


Föreningen skickade igår en uppdaterad rapport om läget i byn till deras Kungliga Majestäter Konungen och Drottningen, som besökte Gammalsvenskby 2008.
Vill du bli medlem eller hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


The villagers have had their power restored. It is admittedly unstable and comes and goes, but this means that the villagers can now stockpile water again. Internet works a little better. However, the occupying power has mined a telemast.

It’s raining and the mood is tense. There is heavy shelling and explosions around the village, including in the nearest town of Berislav. Many Russian soldiers are left in the village. They urge the inhabitants to leave their village and cross to the other side of the river. But the villagers have no plans for that.


Our aid workers have asked to buy more medicine for those in need, as soon as they have the opportunity. And it’s possible thanks to your contributions!


Yesterday, the association sent an updated report on the situation in the village to their Royal Majestys the King and Queen, who visited Gammalsvenskby in 2008.

Kungen och Drottningen träffade Föreningen Svenskbyborna i samband med deras besök till Visby för att se Länsteaterns musikal Svenskbyborna 2014.