8 november

Det är nästan omöjligt att få kontakt med byn. Den lilla information vi fått är att läget är som tidigare mycket svårt.
Det är kallare. Det finns inte el och därmed inte vatten och det är mycket svårt att hålla kontakt med omvärlden och nära och kära det internet fungerar dåligt.

Kenneth Gregg skriver i sin rapport på facebook att ryska soldater vid norra Chersonfronten (i det område där byn ligger) är hungriga. De plundrar och stjäl djur från civilbefolkningen. Han skriver att det börjar bli anarki i dessa trupper. Han menar att läget kommer bli outhärdig när kölden kommer, vilket kommer leda till myteri bland soldaterna.

Den ryska ockupationsmyndigheten säger att de ska utföra en obligatorisk evakuering av Berislav. Om detta innefattar byarna i Berislavs distrikt (där Gammalsvenskby ingår) är oklart.
Vi ber för en snar befrielse!

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
It is almost impossible to make contact with the village. The little information we have received is that the situation is, as before, very difficult.


It’s colder. There is no electricity and thus no water, and it is very difficult to keep in touch with the outside world and loved ones, the internet works poorly.
Kenneth Gregg writes in his report that Russian soldiers on the northern Kherson front (in the area where the village is located) are hungry. They loot and steal animals from the civilian population. He writes that there is beginning to be anarchy in these troops. He believes that the situation will become unbearable when the cold comes, which will lead to mutiny among the soldiers.
The Russian occupation authorities say they are to carry out a mandatory evacuation of Berislav. Whether this includes the villages in Berislav’s district (which includes Gammalsvenskby) is unclear.