Beskjutningarna fortsätter

Rapport Gammalsvenskby16 november

Vi har fortfarande svårt att få kontakt med Gammalsvenskby. Men vi har fått en rapport från människor som tillfälligt lämnat byn för att försöka sätta främst barn i säkerhet.

Det är fortfarande ett stort problem i byn med brist på vatten, bröd, el och internet. Sedan 5 dagar tillbaka har byn beskjutits av granater både dag men mest nattetid, som förstört byggnader och skadat människor. Det är mycket farligt att ge sig ut på vägarna, då de är minerade. Föreningen Svenskbyborna jobbar fortsatt intensivt för att få fram nödhjälp på kort och lång sikt.


Report 16 November

We are still having difficulty getting in touch with Gammalsvenskby. But we have received a report from people who temporarily left the village to try to get mainly children to safety.

It is still a big problem in the village with lack of water, bread, electricity and internet. Since 5 days ago, the village has been shelled both day and mostly at night, which destroyed buildings and injured people. It is very dangerous to go out on the roads, as they are mined. The association Svenskbyborna continues to work intensively to get emergency help in the short and long term.

Granatsplitter