Tack för alla bidrag som forsätter komma in, de kommer att göra stor nytta.
Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet.
Igår kom den svenska hjälporganisationen OperationAid fram med välbehövlig nödhjälp till byn. Det var då disigt och dimmigt och det var ingen beskjutning. SVT var med och gjorde ett reportage som kommer att sändas på söndag.
Föreningen Svenskbyborna arbetar nu för att tillsammans med hjälporganisationen Blågula bilen få ner en hjälpsändning i nästa vecka för att hjälpa byborna att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.


Tillsammans är vi starka!


Thanks for all the contributions that keep coming in, they will be of great use. ❤
The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet.
Yesterday, the Swedish aid organization OperationAid arrived with much-needed emergency aid to the village. It was hazy and foggy then and there was no shelling. SVT participated and made a report that will be broadcast on Sunday.
The association of Swedish villagers is now working together with the aid organization Blågula bilen to send down an aid shipment next week to help the villagers cope with the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.
Together we are strong!

Från tacksägelsegudstjänsten i kyrkan under den ryska ockupationen.
Vår fantastiska hjälparbetare på plats Nina Knutas. <3