Rapport från Gammalsvenskby
Vi har fortfarande mycket svårt att hålla kontakt med byn då mobiltäckning och internet är mycket svagt. Läget verkar vara relativt lugnt för att ligga i frontzonen, men tidvis sker det granatbeskjutning i byn. Flera bybor har blivit skadade och munstycken man har dött. Flera hus är skadade och byborna försöker reparera dem så gott det går.


Det är kallare vägar och det regnar. Läget är fortsatt svårt i byn då det inte finns el, vatten eller internet. Byn är sedan en dryg vecka befriad från ockupationsmakten.


Vi fick igår veta att ukrainska myndigheter nu har börjat fylla på distriktet Beryslavs sjukhus, där Gammalsvenskbys ingår, med nödvändigt sjukhusmaterial.
Det går också att se på rapporteringen i liveuamap att Ryssland igår beskjutit Berislav samt byn Krasny Majak, norr om byn.


Föreningen Svenskbyborna arbetar nu tillsammans med hjälporganisationen @Blågulabilen med en hjälpsändning, som lämnar Sverige imorgonkväll. Byborna behöver hjälp att klara vintern. Det behövs bland annat fungerande kommunikation, vatten och värme.
Tillsammans är vi starka!

Report from Gammalsvenskby
We still find it very difficult to keep in touch with the village as mobile coverage and internet are very weak. The location seems to be relatively calm for being in the front zone, but occasionally there is shelling in the village. Several villagers have been injured and some have died. Several houses are damaged and the villagers are trying to repair them as best they can.

It’s colder roads and it’s raining. The situation remains difficult in the village as there is no electricity, water or internet. The village has been freed from the occupying power for just over a week.
We learned yesterday that Ukrainian authorities have now begun to fill the district of Beryslav hospital, which includes Gammalsvenskbys, with necessary hospital materials.
It is also possible to see from the reporting in liveuamap that yesterday Russia shelled Berislav and the village of Krasny Majak, north of the village.

The Svenskbyborna association is now working together with the aid organization @Blågulabilen with an aid shipment, which will leave Sweden tomorrow evening. The villagers need help to survive the winter. Functional communication, water and heat are needed, among other things.
Together we are strong!

Tacksägelsegudstjänst.