Kvinna svårt skadad, nödhjälp framme

28 december

Rapport från Gammalsvenskby.
Det är milt väder med ett par plusgrader. Igår var det dimma.
Det senaste dygnet har det varit flera terrorbombningar och beskjutning av byn. En kvinna har skadats svårt och vårdas nu på sjukhus i Cherson.

Igår fick vi ner en hjälpsändning med 20 briketter. Vi överlämnade också en bil till kommunkontoret, som vi ordnat tillsammans med https://www.blagulabilen.se/. Den ska användas för transporter till byn. Vi har också finansierat mediciner till polikilniken.

Arbetet försvåras då byn ligger i frontzonen och att vägarna är mycket dåliga. Föreningen jobbar dock på och planerar för fullt för flera olika hjälpsändningar, då hjälpbehovet är stort. Vi har bland annat haft ett möte med Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 för att skicka en hjälpsändning till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

December 28
Report from Gammalsvenskby.
The weather is mild with a couple of plus degrees. Yesterday it was foggy.
In the past 24 hours, there have been several terrorist bombings and shelling of the village. A woman has been seriously injured and is now being treated at a hospital in Kherson.
Yesterday we received a relief shipment with 20 briquettes. We also handed over a car to the municipal office, which we arranged together with https://www.blagulabilen.se/. It will be used for transport to the village. We have also financed medicines for the polikilniken.
The work is made more difficult as the village is in the front zone and the roads are very bad. However, the association is working on and fully planning for several different aid shipments, as the need for help is great. Among other things, we have had a meeting with Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 to send a relief shipment to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav.
Thanks for all the contributions that keep coming in.
Together we are strong!