Rapport från Gammalsvenskby 1 februari

Det är nu lite kallare i byn och det har kommit lite snö i byn. Då säkerhetsläget varit sämre har fler familjer lämnat byn. Det har dock varit lite lugnare med beskjutning de senaste dagarna. Men det har varit hård beskjutning av grannbyarna och kommunstaden Beryslav.

Hjälpsändningen med främst kaminer och byggplast till byn samt sjukvårdsutrustning och mediciner till Gammalsvenskbys sjukhus i Beryslav har nu levererats. Insatsen tillsammans med svenska hjälporganisationen Direct Ukraiane tillsammans, föreningen Svenskbyborna och Tobbes bud. Det gäller att vara flexibel och ändra sig utifrån nya förutsättningar hela tiden i ett land drabbat av krig. Mycket bra jobbat!

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in, så vi kan fortsätta hjälpa!

Tillsammans är vi starka!


Report from Gammalsvenskby 1 February
It is now a little colder in the village and there has been some snow in the village. As the security situation has worsened, more families have left the village. However, it has been a little calmer with shelling in recent days. But there has been heavy shelling of the neighboring villages and the municipal town of Beryslav.
The aid shipment, mainly stoves and construction plastic to the village as well as medical equipment and medicines to Gammalsvenskby’s hospital in Beryslav, has now been delivered. The effort together with the Swedish aid organization Direct Ukraiane together, the association Svenskbyborna and Tobbe’s bid. It is important to be flexible and change based on new conditions all the time in a country affected by war. Very well done!
Thanks for all the contributions that keep coming in, so we can keep helping!
Together we are strong!


Magnus från Direct Ukraine och delar av nödhjälpskommittén i Gammalsvenskby.