Rapport Gammalsvenskby 5 februari
Det har varit svårt att hålla kontakt med byn de senaste dagarna. Vädret är fortsatt kallt med ett par minusgrader.
Det var intensiva bombningar av byn igår. Många hus ska ha skadats, men ingen människa har dödats eller skadats. Det finns inga som helst militära mål i byn, det är ren terrorbombning av civilbefolkningen. Det sliter mycket hårt på byns innevånare att dels kämpa med att klara vardagen utan el och ordentlig vattenförsörjning och dessutom alltid vara orolig för beskjutning.


Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Vi måste vara uthålliga och fortsätta hjälpa. Byborna kämpar varje dag.
Vi är mycket tacksamma för alla bidrag och hinner inte tacka er personligen, men vi ser er! TACK!


Tillsammans är vi starka!


Report Gammalsvenskby 5 February
It has been difficult to keep in touch with the village in recent days. The weather is still cold with a couple of minus degrees.
There was intense bombing of the village yesterday. Many houses are said to have been damaged, but no one has been killed or injured. There are no military targets whatsoever in the village, it is pure terror bombing of the civilian population. It is very hard on the inhabitants of the village to struggle with everyday life without electricity and proper water supply and also to always be worried about shelling.
Thanks for all the contributions that keep coming in. We must persevere and continue to help. The villagers struggle every day.
We are very grateful for all contributions and do not have time to thank you personally, but we will see you! THANKS!
Together we are strong!


Arkivbild