Hård beskjutning

Rapport Gammalsvenskby 8 februari

Det är frostig och blåsig väderlek. Byn har terrorbombats hårt av ryska armén den senaste tre dagarna med MLRS. Många bilar och hus har skadats eller förstörts och rutor har krossats. Mirakulöst nog verkar inga människor ha dödats eller skadats.

Byborna är mycket tacksam för den byggplast som vi lyckades få ner i förra veckan och de har börjat dela ut kaminer till behövande i byn. Tack Direct Ukraine och Tobbesbud som vi jobbade tillsammans med för att få ner denna sändning.

Vi måste vara uthålliga och fortsätta hjälpa. Byborna kämpar varje dag. Det är ungefär 700 kvar i byn, vår ambittion är att alla som är kvar ska få hjälp.

Vi och byborna är så tacksamma för alla bidrag som fortsätter komma in, stora som små. Vi hinner inte tacka er personligen, men STORT TACK!

Tillsammans är vi starka!Report Gammalsvenskby 8 February
It is frosty and windy weather. The village has been terror-bombed heavily by the Russian army for the past three days with MLRS. Many cars and houses have been damaged or destroyed and windows have been smashed. Miraculously, no people appear to have been killed or injured.
The villagers are very grateful for the construction plastic that we managed to get down last week and they have started distributing stoves to the needy in the village. Thanks Direct Ukraine and https://www.facebook.com/Tobbesbud with whom we worked together to get this broadcast down.
We must persevere and continue to help. The villagers struggle every day. There are approximately 700 left in the village, our ambition is that everyone who remains will receive help.
We and the villagers are so grateful for all the contributions that keep coming in, big and small. We don’t have time to thank you personally, but BIG THANKS!
Together we are strong!

Kaminer delas ut
Beskjutningen är hänsynslös