Terror mot ensamma civila och humanitär hjälp

Långfredagen den 7 april
Rapport från Gammalsvenskby
Ryska armén fortsätter sina djävulska terrorbombningar av civila och humanitär hjälp i Ganmalsvenskby. Ryska drönare släpper ner minor direkt mot civila, både mot bilar, men även direkt mot ensamma människor. Flera har blivit skadade, fyra är inlagda på sjukhus.
Livet för byborna är mycket svårt. Många familjer bor i sina matkällare och försöker hålla värmen där med kaminer. Vädret är fortsatt kyligt, med bara enstaka plusgrader. De är bara knappt 400 kvar i byn.

Vi försöker hitta säkra sätt att fortsätta hjälpa de som är kvar i byn. Igår kunde vi leverera färskt bröd och briketter till byborna.
De önskar oss alla en fridfull påsk.
Slava Ukraini!

—-

April 7
Report from Gammalsvenskby
The Russian army continues its diabolical terror bombings of civilians and humanitarian aid in Ganmalsvenskby. Russian drones drop mines directly at civilians, both at cars, but also directly at lone people. Several have been injured, four are hospitalized.
Life for the villagers is very difficult. Many families live in their food cellars and try to keep warm there with stoves. The weather is still chilly, with only occasional plus degrees. There are only about 400 of them left in the village.

We are trying to find safe ways to continue helping those who remain in the village. Yesterday we were able to deliver fresh bread and briquettes to the villagers.
They wish us all a peaceful Easter.