Svart dag i byn

13 april

Rapport från Gammalsvenskby.

En svart dag.

Idag förstördes Gammalsvenskbys skola av en rysk flygattack. En civil man dödades och en skadades. Inga fler skadade vad vi vet just nu. Våra tankar går till de anhöriga. Ryska armén använde en så kallad glidbomb med mycket stor sprängkraft.

Detta är ren terror, det finns inga militära mål i byn.

Ryssland verkar nu rikta in sin terror på skolor. För ett par dagar sedan förstördes skolan i Beryslav.

Ryska armén drönarbombar fortsatt också humanitär hjälp i byn. Senast fick 4 hjälparbetare föras till sjukhus.

Det är c:a 3-400 invånare kvar i byn. De kämpar på och våra hjälparbetare ser till att få ut bröd och mat till de som är kvar.

Vi fortsätter vårt hjälparbete. Imorgon lämnar Sven Bjerlestam Sverige för att köra ner presenningar, byggplast, elverk mm. Detta är möjligt tack vare era generösa pengagåvor.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

April 13
Report from Gammalsvenskby.
A black day.
Today Gammalsvenskby’s school was destroyed by a Russian air attack. One civilian was killed and one was injured. No more injuries as far as we know right now. This is pure terror, there are no military targets in the village.
Russia now appears to be targeting schools with its terror. A couple of days ago, the school in Beryslav was destroyed.
The Russian army also continues to bombard humanitarian aid in the village with drones. Most recently, 4 aid workers had to be taken to hospital.
There are approx. 3-400 residents left in the village. They are struggling and our aid workers make sure to get bread and food out to those who remain.
We continue our relief work. Tomorrow, Sven Bjerlestam is leaving Sweden to drive down tarpaulins, construction plastic, electricity, etc. This is possible thanks to your generous monetary donations.
Together we are strong!