En dricksvattenbrunn har sinat

7 juli

Rapport från Gammalsvenskby

Civila hus i byn har återigen terrorbombas med ryskt flyg. Ingen människa har dödats, men minst en man har skadats.

Märkligt att ryska armén bränner så mycket ammunition på byarna längs den högra banken av Dnipro. Det kan inte ge någon militär framgång?

Sedan dammen i Nova Kachovka sprängdes har vartnet i Dnipro sjunkit med ca 15 meter. Dricksvattnet i brunnarna sjunkit och minst en brunn har sinat.

Tack för alla bidrag som kommer in, de gör stor nytta för byborna.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


July 7
Report from Gammalsvenskby
Civilian houses in the village have again been terror-bombed by Russian aircraft. No one was killed, but at least one man was injured.
Strange that the Russian army burns so much ammunition on the villages along the right bank of the Dnipro. It can not bring any military success?
Since the dam in Nova Kakhovka was blown up, the water in the Dnipro has dropped by about 15 meters. The drinking water in the wells has dropped and at least one well has failed.
Thank you for all the contributions that come in, they are of great benefit to the villagers.
Together we are strong!