Evakuering påbjuden

Rapport från Gammalsvenskby
Det har varit lite lugnare de senaste dagarna. Byn har dockforsatt blivit beskjutet av ryskt artilleri. Drönare har skjutits ner och vrakdelar har ramlat ner i byn.
Det är utlyst evakuering av hela frontzonen, längs den högra banken av floden Dnipro, där Gammalsvenskby ligger. Vi vet inte om det innebär att fler lämnar byn. De drygt hundra hushåll som är kvar är äldre och har svårt eller vill inte flytta. Det har kommit in mat och dricksvatten samt reparationsmaterial t illde bybor som är kvar. Vattennivån i byns brunnar har sjunkit och minst en brunn har sinat, sedan Kakchovkadammen sprängdes.
Tack för alla bidrag som kommer in, de gör stor nytta för byborna.
Tillsammans är vi starka!

___

Report from Gammalsvenskby
It’s been a little quieter the last few days. The village has, however, continued to be shelled by Russian artillery. Drones have been shot down and wreckage has fallen into the village.
The evacuation of the entire front zone, along the right bank of the river Dnipro, where Gammalsvenskby is located, has been announced. We do not know if this means that more people leave the village. The roughly one hundred households that remain are older and have difficulty or do not want to move. Food and drinking water and repair materials have arrived for the remaining villagers. The water level in the village’s wells has dropped and at least one well has dried up since the Kakchov dam was blown up.
Thank you for all the contributions that come in, they are of great benefit to the villagers.
Together we are strong!