20 sept

Det har varit strömavbrott i Gammalsvenskby i ett par dagar, vilket medför vattenbrist och det är svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Den senaste kvällen och natten var fruktansvärda, raketer avfyrades från olika håll. Och det sker många explosioner i närheten av dammen vid Nova Kakhovka. Klockan 03.00 i natt föll en nedskjuten raket ner på en av bygatorna. Som tur var exploderade den inte och ingen skadades. Mycket skrämmande. Det är oerhört tröttande och stressande för innevånarna i byn. De vill bara ha fred.

Nyheterna rapporterar att den ukrainska försvarsstyrkornas offensiv går bra i Chersons oblast, som Gammalsvenskby tillhör. Den ryska ockupationsmakten svarar med att meddela att de redan till helgen genomföra en folkomröstning i Cherson, för att bevisa att innevånarna vill tillhöra den ryska federationen. När folkomröstningen gjordes på Krym 2014 blev valresultat 96,77 % till Rysslands fördel. Omröstningen lär inte heller denna gång anses giltigt, mer än av Ryssland själva.

There has been a power outage in Gammalsvenskby for a couple of days, which causes a water shortage and it is difficult to keep in touch with the outside world.

The last evening and night were terrible, rockets were fired from different directions. And there are many explosions near the dam at Nova Kakhovka. At 03.00 last night, a shot down rocket fell on one of the village streets. Luckily it didn’t explode and no one was hurt. But it was very scary. It is extremely tiring and stressful for the residents of the village. They just want peace.

The news reports that the offensive of the Ukrainian Defense Forces is going well in Kherson Oblast, to which Gammalsvenskby belongs. The Russian occupying power responds by holding a referendum this weekend in Kherson, to prove that the inhabitants want to belong to the Russian Federation. When the referendum was held in Krym in 2014, the election result was 96,77% in favor of Russia. The vote will not be considered valid this time either, more than by Russia itself.