Gammalsvenskby har haft strömlöst igen i ett dygn och har då inget vatten och begränsad tillgång till omvärlden.
De två senaste dagarna har det kommit mycket rysk kravallpolis till byn. Ockupationsmyndigheten ska utse en ny ryssvänlig byäldste (Bychef), eftersom de ska genomföra en folkomröstning i övermorgon, den 23 september. Byborna vill inte ha en folkomröstning, de bor i och vill tillhöra Ukraina. Ockupationsmyndigheten ger pensionärerna en pension i rubel och kräver då passuppgifter. De tvingas skriva under ett informationspapper, men vet inte vad det betyder. Så de är oroliga att det har med röstningen att göra.


Världens ledare fördömer folkomröstningen och säger att det är riggat och en bluff. Sveriges utrikesminister Ann Linde säger ikväll att Ockupationsmyndighetens folkomröstning är rättsvidrig.

——–

Gammalsvenskby has been without power again for a day and then has no water and limited access to the outside world.
In the last two days, a lot of Russian riot police have come to the village. The occupation authority is to appoint a new pro-Russian village elder (Village Chief), as they are to conduct a referendum the day after tomorrow, September 23. The villagers tell us that nobody wants a referendum, they live in and want to belong to Ukraine. The occupation authority gives the retired peolple gets a pension in rubles and then requires passport details. They are forced to sign an information sheet, but do not know what it means. So they are worried that it has to do with the voting.
World leaders condemn the referendum, saying it is rigged and a sham. Sweden’s Foreign Minister Ann Linde says tonight that the Occupation Authority’s referendum is illegal.

Försvarminister Ann Linde besökte Svenskbymuseet den 26 augusti 2022.
Swedens minister of Defence visited our museumin Agusgust 2022.
Försvarminister Ann Linde och ordförande för Föreningen Svenskbyborna Sofia Hoas