27 februari

Läget är fortsatt oroligt i Gammalsvenskby.

De har idag haft fungerande el och därmed vatten samt internet. De vi pratat med har bunkrat och klarar mat och värme.

Granatelden fortsätter ikväll över Dnjepr, i Beryslav nära byn. BB i Beryslav har flyttat ner förlossningen i skyddsrum. Ukrainas styrkor håller västra stranden, men dammen och Nova Kakhovka, öster om Dnjepr kontrolleras av ryska styrkor. Så fronten går som 1920, 1941 och 1944 vid Dnjepr.

Filmen är från östra stranden, snett mitt emot byn. Länk till videoklipp här.

Stöd vår insamling till Gammalsvenskby.

The situation remains uneasy in Gammalsvenskby.

Today they have had working electricity and thus water and internet. Those we spoke to have bunkered and can handle food and heat.

The grenade fire continues tonight across the Dnieper, in Beryslav near the village. BB in Beryslav has moved the delivery down to a shelter. Ukraine’s forces hold the western shore, but the dam and Nova Kakhovka, east of the Dnieper, are controlled by Russian forces. So the front goes as 1920, 1941 and 1944 at the Dnieper.

The film is from the east shore, diagonally opposite the village. Link to video clip.

Support our collection to Gammalsvenskby.