Rapport 10 mars

Tack för era bidrag stora som små. Vi hinner inte tacka er personligen.

Idag har det kommit snö i byn. Den ryska konvojen har dragit förbi byn norrut och har bombat flygplatsen i staden Kryvyi Rih, norr om byn. Ikväll är det återigen bombningar i Nova Kakhovka.

Internet svajar. Det finns el, vatten och mat. Det börjar bli ont om medicin och det går inte att få ut kontanter då banksystemet ännu ligger nere.

Det är 110 mil till närmaste fredlig gräns, vägarna är farliga. Det går därför inte för föreningen att nå fram med hjälp än. Men vi försöker hitta möjligheter.

Det finns ett par mammor med barn som vill försöka ta sig till Polen och Sverige, men det är svårt och farligt. Några familjer från byn lyckats i förra veckan ta sig via Polen till Sverige. Föreningen hjälper dem med startbidrag.

Report 10 March

Thank you for your contributions, large and small. We do not have time to thank you personally.

Today it has snowed in the village. The Russian convoy has pulled past the village to the north and has bombed the airport in the town of Kryvyi Rih, north of the village. Tonight there are again bombings in Nova Kakhovka. The Internet is swaying. There is electricity, water and food. There is a shortage of medicine and it is not possible to get cash out as the banking system is still down.

It is 110 km to the nearest peaceful border, the roads are dangerous. It is therefore not possible for the association to reach out with help yet. But we are trying to find opportunities.

There are a couple of mothers with children who want to try to get to Poland and Sweden, but it is difficult and dangerous. Last week, some families from the village managed to get to Sweden via Poland. The association helps them with start-up grants.