Rapport 13 mars

Läget är efter omständigheterna ok i Gammalsvenskby. De har ännu mat, el, värme och vatten. Internet fungerar tidvis. Gammalsvenskby hjälper grannstaden Beryslav med lokala varor som lök, mjölk och potatis. De börjar dock bli lite oroliga då det inte längre kommer matvaror eller mediciner från storstaden Kryvyi Rih. Brödbilen kommer ibland. De hjälps åt för att klara situationen.
I regionstaden Cherson pågår demostrationer mot den ryska ockupationen. En familj Herman, en kvinna med två barn 9 och 14, är på väg mot polska gränsen. De önskar komma till Gotland.

Report March 13

The situation is, under the circumstances ok under in Gammalsvenskby. They still have food, electricity, heat and water. The Internet works from time to time. Gammalsvenskby helps the neighboring small town of Beryslav with local goods such as onions, milk and potatoes. However, they are starting to get a little worried as there will no longer be food or medicine from the big city Kryvyi Rih. The bread truck comes sometimes. They help each other to cope with the situation.
Demonstrations against the Russian occupation are taking place in the regional city of Kherson.
A Herman family, a woman with two children 9 and 14, is on their way to the Polish border.

Ravinen i utkanten av byn / The ravine in the outskirts of the village
Grind i byn oktober 2021.