Familjen Herman på väg till Gotland

En berättelse av Jörgen Hedman

För några år sedan hörde Dmytro Herman i Krivoj Rog i Ukraina av sig till mig. Han ville veta mer om sin släkt, sin mormor Elsa Pettersdotter Herman och hennes släkt. Jag hade både bilder och släktuppgifter och han var tacksam över det. Han hade varit i Gammalsvenskby och hälsat på Viktor Buskas som han var ungefär jämnårig med.

Eftersom han bodde i Krivoj Rog hörde jag av mig nu för att höra hur läget var. Detta för att inte minst höra om det skulle gå för några i byn att ta sig ut den vägen. När striderna nu hårdnat om just Krivoj Rog vågade Dmytro inte ha sin familj kvar där. Han tog kontakt med mig för två dagar sedan för att höra om det fanns någon möjlighet för familjen, hans fru och två barn att komma till Sverige och helst till Gotland där Dmytro visste att det fanns släktingar. Hans mormor Elsa hade kusiner som bodde på Gotland.

Efter lite olika kontakter genom föreningen Svenskbyborna fick vi tag i den svenske läkaren Stefan Amér, med rötter på Gotland. Vi visste att han och hans fru Marias företag Familjeläkarna hade åkt med en hjälpsändning med sjukvårdsmaterial till Ukraina. Vi lotsade till ett möte där Dmytro kunde lämna över familjen idag måndagen den 14 mars vid den polska gränsen. Nu är familjen på väg till Gotland.

Den 15 mars installerade föreningen Svenskbyborna familjen Herman hos svenskbyättlingen Olof Thomsson och Susanne Welin-Berger på Gotland. De har också lyckats få kontakt med några av familjens släktingar som finns på ön

———–


The family Herman on their way to Gotland, Sweden
A story by Jörgen Hedman


A few years ago, Dmytro Herman in Krivoj Rog, Ukraine contacted me. He wanted to know more about his family, his grandmother Elsa Pettersdotter Herman and her family. I had both pictures and family information and he was grateful for that. He had been to Gammalsvenskby and visited Viktor Buskas, with whom he was about the same age.

Since he lived in Krivoy Rog, I sent a message to him to hear how the situation was, due to the war. And to see if it would be possible for someone from the village to get out through there. Now that the fighting has intensified over Krivoy Rog, Dmytro did not dare to keep his family there. He contacted me two days ago to find out if there was any opportunity for the family, his wife and two children to come to Sweden and preferably to Gotland where Dmytro knew that they have relatives. His grandmother Elsa had cousins ​​who lived on Gotland.


After a few different contacts through the association Svenskbyborna, we got hold of the Swedish doctor Stefan Amér, with roots on Gotland. We knew that he and his wife Maria’s company Familjeläkarna were at the border with medical supplies to Ukraine. We initiated a meeting where Dmytro today Monday 14 March handed over his family at the Polish border. Now the family is on their way to Gotland with the help of Stefan and Maria Amér.

15 March the family moved in to a gotlandish family, susanne and Olof Thomsson, who also is descendants from the village.

Vita, Danil och Eva Herman tillsammans med familjeläkarna Stefan och Maria Amér i Polen.