24 mars

En mörk dag i Gammalsvenskby och svenskbybornas historia.
Byn är nu ryskockuperat. Zmijivka (Gammalsvenskby) ingår i Beryslavs kommunråd, där byäldsten från byn är representant. Kommunchefen för Beryslavs råd Olexander Tjapovalov är kidnappad och ryska militär styr och kontrollerar därmed kommunen/regionen.

Byn är isolerad och får bara brödleveranser i begränsad omfattning och de måste nu registrera sig för att ställa sig i brödkö. El och vatten finns.

TV-antennerna har plockats ner på andra sidan floden, så det går inte längre att få ukrainska nyheter. Så nu kan endast rysk TV nås, som en del av propagandakriget.
Igår rövades två bybor från Gammalsvenskby bort när de var i grannbyn Krasny Majak. Ryska soldater plundrar privata hem i Beryslav.

Kontakter som bor i Kherson berättar att de inte längre blir utsläppta ur staden. Röda korset säger att det är väldigt svårt att förhandla gröna korridorer med ryssarna. Många hus rånas. Ockupanterna vill införa sin egen valuta, rubel och de säger att de kommer att skriva om historien och lära barn historien som de själva kommer att skriva.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86.

– – – – – – – – – – – – – –

24 of March

A dark day in Gammalsvenskby and the history of the people of the Swedish village. The village is now Russian-occupied. Zmijivka (Gammalsvenskby) is part of Beryslav’s municipal council, where the village elder from the village is the representative. The head of the municipality for Beryslav’s council, Olexander Tjapovalov, has been kidnapped and the Russian military controls and thus controls the municipality / region.

The village is isolated and only receives bread deliveries to a limited extent and they must now register to join the bread queue. Electricity and water are available.

The TV antennas have been taken down on the other side of the river, so it is no longer possible to get Ukrainian news. So now only Russian TV can be reached, as part of the propaganda war. Yesterday, two villagers from Gammalsvenskby were abducted when they were in the neighboring village Krasny Majak. Russian soldiers plunder private homes in Beryslav.

Contacts who live in Kherson say that they are no longer released from the city. The Red Cross says that it is very difficult to negotiate green corridors with the Russians. Many houses are robbed. The occupiers want to introduce their own currency, the ruble and they say they will write about the story and teach children the story that they themselves will write.