15 april

Tack för bidragen som fortsätter komma in.

Idag har det varit lite varmare i Gammalsvenskby. Byn är fortfarande ryskockuperad och fler strider förväntas runt byn.

Tidigt i morse sköt ukrainska armén mot hamnen i Tavriysk nära Kakhovka på andra sidan floden Dnjepr. Marken skakade i Gammalsvenskby.

Byn får in lite mat från närliggande byar. Det kommer bröd varannan dag. Idag kom det in korv. Hygienprodukter och medicin är slut.

Elen svajar. Vatten finns ibland. Internet är dåligt, och på TV visas bara rysk propaganda och lögner.

Många försöker lämna byn, de är rädda för nya strider. De lämnar i civila konvonjer, men det är mycket farligt. De har beskjutits. En del har trots allt lyckats ta sig ut.

Today it has been a bit warmer in Gammalsvenskby. The village is still Russian occupied and more battles are expected around the village.

Early this morning, the Ukrainian army fired at the port of Tavriysk near Kakhovka on the other side of the Dnieper River. The ground shook in Gammalsvenskby.

The village receives some food from nearby villages. Bread comes every other day. Today sausages arrived. Hygiene products and medicine are out of stock.

Electricity sways. Water is sometimes available. The internet is bad, and only Russian propaganda and lies are shown on TV.

Many are trying to leave the village, they are afraid of new battles. Some have managed to get out.

Bild från byn 2017 Foto: Sofia Hoas