En rapport från Gammalsvenskby. Det var lite lugnare från beskjutningar i mitten på veckan. Det finns el, vatten och internet. Det är ont om hygienartiklar och mediciner. Det kommer in lite mat utifrån, men den är mycket dyr. Alla får inte ut sina pensioner.

Sen igår morse är läget sämre. Det är mycket artillerield, raketer och ryska jaktplan flyger över, kraftiga explosioner sker i närheten samt mycket rök ses. Igår eftermiddag kl 14.06 var det en kraftig explosion, ett vittne berättar hur de kastade sig till marken i skräck, dörrarna till husen slogs upp och det hördes mycket skottlossning. Det var mycket skrämmande.

Föreningen har med er hjälp kunnat dela ut 40 matpaket till de äldre sängliggande och mest utsatta familjerna. Och vi har lyckats skickat nödvändig medicin till byborna tack vare ett starkt nätverk av pålitliga hjälparbetare och chaufförer.

Byborna kan inte lämna byn på grund av säkerhetsläget. Det är svårt när de inte kan åka och hälsa på nära i kära som är sjuka på andra platser.

De börjar bli mycket trötta och ber för att ukrainska armén ska ha kraft och kunna slå tillbaka ockupanterna.

Slava Ukraini!

It was a little calmer from shelling in the middle of the week. There is electricity, water and internet. There is a shortage of hygiene items and medicines. Some food comes in from outside, but it is very expensive. Not everyone gets their pensions.

Since yesterday morning, the situation is worse. There is a lot of artillery fire, rockets and Russian fighter jets fly over, powerful explosions take place nearby and a lot of smoke is seen. Yesterday afternoon at 14.06 there was a powerful explosion, a witness tells how they threw themselves to the ground in terror, the doors to the houses were opened and a lot of gunfire was heard. It was very scary.

With your help, the association has been able to distribute 40 food packages to the elderly bedridden and most vulnerable families. And we have succeeded in sending the necessary medicine to the villagers thanks to a strong network of reliable aid workers and drivers.

The villagers can not leave the village due to the security situation. It is difficult when they can not go and visit loved ones who are ill in other places.

They are getting very tired and are praying for the Ukrainian army to have power and be able to repel the occupiers.

Slava Ukraini!