2 oktober
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. De gör nytta, byborna tackar er så mycket.
Idag har det regnat mycket i Gammalsvenskby. Det är många strömavbrott, vilket försvårar kontakt med omvärlden. Byborna firade idag gudstjänst med hjälp av stearinljus.

Igår hade brödbilen kommit från grannstaden Berislav, viket betyder mycket för byborna. Det är många ryska soldater i byn dagtid. Fler bybor lämnade byn dagarna innan annekteringen, men det är mycket farligt att ge sig ut på vägarna, då ryska armén fortsätter sina terrorbombningar av civila mål och bilkonvojer.
De som är kvar i byn är mest äldre, som inte kan lämna och de som stannar för att ta hand sina äldre. Ett par av jordbrukarna har kunnat så sina åkrar med höstvete, närmast byn. De har också lyckats sälja sin potatis som går till regionstaden Cherson.

Den ukrainska offensiven har varit mycket framgångsrik de senaste dagarna. Idag befriades byn Zolota Balka vid Dnjepr, norr om Gammalsvenskby, av den ukrainska armén. Vill ni följa vad som händer vid fronten i Ukraina kan jag rekommendera den oberoende bloggen www.cornucopia.se.
Slava Ukraini!

Thanks for all the contributions that keep coming in. They are useful, the villagers thank you so much.
Today it has rained a lot in Gammalsvenskby. There are many power cuts, which makes contact with the outside world difficult. The villagers celebrated a service today with the help of candles.
Yesterday the bread truck had arrived from the neighboring town of Berislav, which means a lot to the villagers. There are many Russian soldiers in the village during the day. More villagers left the village in the days before the annexation, but it is very dangerous to hit the roads as the Russian army continues its terror bombing of civilian targets and car convoys.
Those who remain in the village are mostly elderly, those who cannot leave and those who stay to take care of their elders. A couple of the farmers have been able to sow their fields with winter wheat, closest to the village. They have also managed to sell their potatoes which go to the regional city of Kherson.
The Ukrainian offensive has been very successful in recent days. Today, the village of Zolota Balka on the Dnieper, north of Gammalsvenskby, was liberated by the Ukrainian army. If you want to follow what is happening at the front in Ukraine, I can recommend the independent swedish blog www.cornucopia.se.

Gudstjänst i stearinljuset sken