Läget i Gammalsvenskby är som tidigare oroligt och spänt. I eftermiddag har det hörts mycket skottlossning. Ockupationsmakten har förstärkt med fler soldater och fordon i byn. Elektriciteten och vattnet kommer och går.

Våra kontakter åkte idag till staden Beryslav och köpte in mycket mediciner till byborna. Medicinerna är nu mycket dyra, men tack vare hjälpen från insamlingen är det möjligt. Byborna är otroligt tacksamma för det.

Det rapporteras i nyheterna att Ryssland planerar en evakuering från Chersons oblast (län) där byn ingår. Detta skulle kunna innebära att den ukrainska befolkningen transporteras till Ryssland, för att ”skyddas”.

The situation in Gammalsvenskby is, as before, uneasy and tense. This afternoon a lot of shooting has been heard. The occupying power has reinforced with more soldiers and vehicles in the village. Electricity and water come and go.

Our contacts went to the town of Beryslav today and bought a lot of medicine for the villagers. The medicines are now very expensive, but thanks to the help from the fundraiser it is possible. The villagers are incredibly grateful for that.
It is reported in the news that Russia is planning an evacuation from Kherson Oblast (county) which includes the village. This could mean that the Ukrainian population is transported to Russia, to be ”protected”.

Bild från utkanten av byn, oktober 2021. Foto: Sofia Hoas.