Rapport 24 oktober
Tack för alla bidrag, stora som små som fortsätter komma in. De kommer att behövas!

Det är idag 7 månader sedan Gammalsvenskby blev ryskockuperad.
Det är lite varmare väder omkring 16 grader och uppehåll. Ryska soldater är kvar i de centrala delarna av byn.
Byborna har det mycket besvärligt utan el, vatten och mycket begränsat internet i snart en vecka. Detta gör också att det är mycket svårt att hålla kontakt. Matvaror i frysar och kylskåp blir förstörda. Byborna hjälps åt för att klara situationen. Men det är också svårt att hålla kontakt internt.

Slava Ukraini!

Report Gammalsvenskby 24 October
Thanks for all the contributions, big and small, that keep coming in. They will be needed!
It is today 7 months since Gammalsvenskby became Russian-occupied.
Russian soldiers remain in the central parts of the village.
The villagers are having a very difficult time without electricity, water and very limited internet for almost a week. This also makes it very difficult to stay in touch. Food in freezers and refrigerators is destroyed. The villagers help each other to cope with the situation.
It is slightly warmer weather around 16 degrees.

Bild från oktober 2021. Foto: Sofia Hoas