30 oktober
Rapport från Gammalsvenskby.

Vi har inte lyckats få kontakt med Gammalsvenskby eller Nova Kakhovka det senaste två dygnen.
Vår kontakt i Kherson berättar att de ryska myndigheterna fortsätter att tvångsevakuera dem som redan blivit ryska medborgare och nu hotar deportera dem som vill förbli ukrainska medborgare. De som ännu så vill ska erbjudas ryskt medborgarskap.
Frontlinjen har inte ändrats officiellt, men det pågår hårda strider i Chersons län.


Report from Gammalsvenskby.
We have not managed to get in touch with Gammalsvenskby or Nova Kakhovka in the last two days.
Our contact in Kherson tells us that the Russian authorities continue to forcibly evacuate those who have already become Russian citizens and are now threatening to deport those who want to remain Ukrainian citizens. Those who still want to be offered Russian citizenship.
The front line has not officially changed, but there is heavy fighting in Kherson County.

Bild från 2021. Foto: Sofia Hoas.