17 december
Rapport från Gammalsvenskby.
Det är plusgrader och regn. Det har varit tyst, det vill säga ingen beskjutning av byn de senaste två dagarna.
Byn är utan el och prognosen är att den inte kommer tillbaka förrän i vår, då ockupationsmakten förstörde elnätet för de civila innan de lämnade. Det är därför vattenbrist och svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Föreningen jobbar på att få ner mer briketter, en större vattenpump och fler elverk innan jul. Detta köpa in lokalt. I januari planerar vi nästa hjälpsändning från Sverige.
De bybor som är kvar håller ut, lagar fönster och kämpar på. De är tacksamma för hjälpen från er alla. Alla gåvor är viktiga, stora som små!
Tillsammans är vi starka!December 17
Report from Gammalsvenskby.
It is plus degrees and raining. It has been quiet, meaning no shelling of the village for the past two days.
The village is without electricity and the forecast is that it will not return until this spring, when the occupying forces destroyed the electricity grid for the civilians before they left. There is therefore a shortage of water and it is difficult to maintain contact with the outside world.
The association is working on bringing down more briquettes, a bigger water pump and more electricity plants before Christmas. Buy this locally. In January, we are planning the next aid shipment from Sweden.
The villagers who remain persevere, fix windows and fight on. They are grateful for the help from all of you. All gifts are important, big or small!


Together we are strong!